Pazarlama ve Üretkenlik

Artık bazı konularda işletmenizi otomatik pilota alma zamanı gelmedi mi? 
İş akışlarınızı otomatikleştirin ve işinizi ölçeklendirin. 
Görsel ara yüz sayesinde iş akışlarınızı kolayca özelleştirin. Odoo ile Müşteri adaylarını
oluşturmak, beslemek ve müşterilere dönüştürmek için entegre bir yaklaşım sağlayın.

Pazarlama ve Etkinli Yönetimi