İş Zekası

 İşletme Analitiği (İA), en genel anlamıyla yöneticilerin

Yönetsel İç Görülerini (Insight) geliştirmek ve bilgisayarlı bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde

yararlanabilmelerini sağlamak için sunulan teknolojik ve yöntemsel olanakların bütünüdür.

Çok benzer şekilde tanımlanan iki ayrı kavram daha vardır.

Bunlar Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems-DSS) ve İşletme Zekâsı (Business Intelligence-BI)’dır.

İş Zekası

 İşletme Analitiği (İA), en genel anlamıyla yöneticilerin

Yönetsel İç Görülerini (Insight) geliştirmek ve bilgisayarlı bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde

yararlanabilmelerini sağlamak için sunulan teknolojik ve yöntemsel olanakların bütünüdür.

Çok benzer şekilde tanımlanan iki ayrı kavram daha vardır.

Bunlar Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems-DSS) ve İşletme Zekâsı (Business Intelligence-BI)’dır.

IoT ve Operasyon Zekası

Cihazlarınız sizin için verileri otomatik toplasa?

 Uzaktan Yönetim (Zabbix)
Veri toplama 

Veri Analitiği

Verilerinizi işleyerek oluşan bilgiden çıkarımlar yapmak istemez misiniz?

Veri toplama ve Hazırlama (ETL)
İş Analtiği
 

Big Data

Geleneksel (SQL) verilerinizi düzensiz (BigData) verilerinizle harmanlayarak çıkarımlar yapmak istemez misiniz?


Superset BI Çözümleri

 
Şirketinizin BI çözümleri için Superset hızlı, hafif, sezgisel ve basit çizgi grafiklerden son derece ayrıntılı jeo-uzamsal grafiklere kadar tüm beceri gruplarından kullanıcıların verilerini keşfetmesini ve görselleştirmesini kolaylaştıran seçeneklerle dolu.

Güçlü ama kullanımı kolay

Basit kodsuz görünüm oluşturucumuzu veya son teknoloji ürünü SQL IDE'yi kullanarak verilerinizi hızlı ve kolay bir şekilde entegre edin ve keşfedin.

Modern veritabanlarıyla bütünleşir

Superset, modern bulut yerel veritabanları ve petabayt ölçeğindeki motorlar dahil olmak üzere SQLAlchemy aracılığıyla herhangi bir SQL tabanlı veri kaynağına bağlanabilir.

Modern Mimari

Superset, hafif ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir olup, başka bir alım katmanı gerektirmeden mevcut veri altyapınızın gücünden yararlanır.

Zengin görselleştirmeler ve panolar

 Superset, çok çeşitli güzel görselleştirmelerle birlikte gelir. Görselleştirme eklenti mimarimiz, doğrudan Superset'e düşen özel görselleştirmeler oluşturmayı kolaylaştırır.

Odoo • Image and Text

İş Zekası Uygulamaları

Müşterilerimizde İş Zekası Uygualamlarımızda önem verdiğimiz 3 ana madde bulunmakta. Kısaca bunlar İş Zekası Analizi - Veri Görselleştirme - Kuruma Özel Panolar.

İşletme analitiği, bilgi çağına özgü bir kavramdır. Bu yönüyle bilgi çağına özgü olup da işletmecilik faaliyetlerine katkı sağlayan birçok kavram, metodolojik ve teknolojik yenilik ve olanakla benzerlik ve ortaklıkları vardır. 

İşletme zekâsının dört temel bileşeni vardır: 

 1. Veri tüketiminin içerik ve örüntü beklentilerine uygun olarak sunulduğu bir veri ambarı,

 2. Veri ambarındaki verileri görselleştirme, analiz etme, keşfetmeye yönelik araçlardan oluşan işletme analitiği araçları, 

 3. Başarımı izleme ve analiz etmek için benimsenmiş bir işletme performans yönetim sistemi (business performance management),

 4. Gösterge paneli gibi karar vericinin işini kolaylaştırıcı olanaklardan oluşan kullanıcı ara yüzü. 

İşletme zekâsı yaklaşımını benimsemiş bir kurumda aşağıdaki bileşenlerin gelişmişlik düzeyi, o kurumun analitik rekabet gücünü belirler.

 1. İşlemtabloları,

 2. Karar destek sistemleri,

 3. Sorgulama ve raporlama,

 4. Metaveri politikaları,

 5. Veri göçerimi, veri ambarı ve veri marketleri,

 6. Üstyönetim Bilgi Sistemleri (Executive Information Systems),

 7. Finansal raporlama,

 8. Çevrimiçi Analitik İşleme “OLAP: Online Analytical Processing”,

 9. Gösterge panelleri (dashboards),

 10. Sayısal kokpitler,

 11. Performans karneleri (scorecards),

 12. Uyarı ve bilgi notları,

 13. Kurumsal analitik,

 14. Veri ve metin madenciliği,

 15. Yöntembilgisi yönetimi (Knowledge management),

 16. Yönetim portalları

Bütün bu 16 adımı karşılayabilen tek çözüm ise  Odoo  'dur.